ΟΑΕΔ: Πρόγραμμα για 16.600 ανέργους 29 έως 64 ετών

Την έναρξη νέου προγράμματος προώθησης στην αγορά εργασίας μέσω συνδυασμένων δράσεων κατάρτισης, πρακτικής άσκησης, πιστοποίησης των δεξιοτήτων και απασχόλησης, 16.600 ανέργων, κυρίως χαμηλών τυπικών προσόντων, ηλικίας 29 έως 64 ετών, ανακοίνωσε ο ΟΑΕΔ.

Το πρόγραμμα, το οποίο απευθύνεται, κυρίως σε ανέργους με χαμηλά τυπικά προσόντα και δεξιότητες, περιλαμβάνει:

1) Πρόγραμμα θεωρητικής άσκησης 100 ωρών.

2) Πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας (διάρκειας 300 ωρών).

3) Δράσεις Συμβουλευτικής Υποστήριξης.

4) Πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων τα οποία θα αποκτήσουν οι ωφελούμενοι, κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

5) Εγγυημένη απασχόληση με πλήρη ασφάλιση μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, τουλάχιστον για το 25% των εκπαιδευθέντων για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 2 συνεχόμενων μηνών (25 ημερομίσθια ανά μήνα) καθώς και παροχή συστατικής επιστολής από τον εργοδότη.

Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται σε 1.600 €, το οποίο θα καταβληθεί, από τον ΟΑΕΔ, στους τραπεζικούς λογαριασμούς των ωφελούμενων, αφού αφαιρεθούν τυχόν νόμιμες κρατήσεις.

Οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα θα μπορούν να υποβληθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.voucher.gov.gr από τις 10 Οκτωβρίου, μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου 2014.

Κατανομή ωφελούμενων ανά κλάδο

Τεχνικός κλάδος: 10.000 άνεργοι

Κλάδος διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων: 3.000 άνεργοι

Κλάδος των Νέων Τεχνολογιών: 3.620 άνεργοι

 

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο