Αιτήσεις από σήμερα για το νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ

Ξεκινά σήμερα το νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για την προώθηση στην αγορά εργασίας 16.600 ανέργων,  ηλικίας από 29 μέχρι 64 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι  θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα από τις 13 Οκτωβρίου και ώρα 11:00 μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου 2014,μέσω ηλεκτρονική διεύθυνση www.voucher.gov.gr.

 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΑΕΔ, το νέο πρόγραμμα προώθησης στην αγορά εργασίας μέσω συνδυασμένων δράσεων κατάρτισης, πρακτικής άσκησης, πιστοποίησης των δεξιοτήτων και απασχόλησης, εμπεριέχει μια ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων υπέρ των ωφελουμένων στην οποία περιλαμβάνονται:

-Πρόγραμμα θεωρητικής άσκησης 100 ωρών
-Πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας (διάρκειας 300 ωρών)
-Δράσεις Συμβουλευτικής Υποστήριξης
-Πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων τα οποία θα αποκτήσουν οι ωφελούμενοι, κατά τη διάρκεια του προγράμματος
-Εγγυημένη απασχόληση με πλήρη ασφάλιση μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, τουλάχιστον για το 25% των εκπαιδευθέντων για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 2 συνεχόμενων μηνών (25 ημερομίσθια ανά μήνα) καθώς και παροχή συστατικής επιστολής από τον εργοδότη

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο