Όλες οι λεπτομέρειες για τις 100 δόσεις.

«Ανάσα» σε χιλιάδες φορολογουμένους και επιχειρήσεις αναμένεται να δώσει η πολυαναμενόμενη ρύθμιση των 100 δόσεων για ληξιπρόθεσμες οφειλές σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία που εντάσσεται στο νομοσχέδιο για την «επανεκκίνηση της οικονομίας» και το οποίο από χθες βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση η οποία ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 16 Μαρτίου.
Στη συνέχεια το ν/σ θα πάρει το δρόμο για τη Βουλή προκειμένου να κατατεθεί στην αρμόδια επιτροπή και να ψηφιστεί από το Κοινοβούλιο.
Οι ρυθμίσεις για δόσεις και προσαυξήσεις διαφέρουν για οφειλές στην εφορία σε σχέση με αυτές στα ασφαλιστικά ταμεία. Έτσι, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από τους ενδιαφερόμενους στα «ψιλά» γράμματα.

ΕΦΟΡΙΑ

Σε 2 έως και 100 δόσεις θα μπορούν οι φορολογούμενοι να ρυθμίσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν προς την εφορία. Πρόκειται για οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ως και την 1 Μαρτίου 2015.
Στη ρύθμιση θα μπορούν να υπαχθούν ο φορολογούμενοι έως τις 26 Μαΐου ενώ ως τις 27 Απριλίου θα μπορούν να αξιοποιήσουν την ιδιαίτερα ευνοϊκή διάταξη που προβλέπει ότι όσο μέρος της αρχικής οφειλής εξοφληθεί άλλο τόσο από τις προσαυξήσεις διαγράφεται.

Παράδειγμα: Για μια οφειλή 2.000 ευρώ συν 1.000 ευρώ προσαυξήσεων αν καταβάλλει κάποιος 1.000 ευρώ μετράει διπλά. Αυτό σημαίνει ότι σβήνουν και 1.000 ευρώ προσαυξήσεων.

Προϋπόθεση για την αξιοποίηση της διάταξης αυτής είναι ο οφειλέτης να καταβάλει ως προκαταβολή τουλάχιστον ποσό ίσο με το δεκαπλάσιο της ελάχιστης δόσης που του αναλογεί με βάση τη ρύθμιση.

Πέραν της διάταξης αυτής, η ρύθμιση προβλέπει διαγραφή προσαυξήσεωνανάλογα με τις δόσεις εξόφλησης του χρέους που θα επιλέξει ο οφειλέτης.

Έτσι προβλέπεται το εξής:

• Για εφάπαξ εξόφληση της οφειλής διαγράφεται το σύνολο των προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής
• από 2 έως και 5 μηνιαίες δόσεις διαγραφή του 90% των προσαυξήσεων και τωντόκων
• από 6 έως και 10 μηνιαίες δόσεις, απαλλαγή από το 80% των προσαυξήσεωνκαι των τόκων
• από 11έως και 20 μηνιαίες δόσεις απαλλαγή από το 75%.
• από 21 έως και 30 μηνιαίες δόσεις απαλλαγή από το 70%.
• από 31 έως 40  μηνιαίες δόσεις απαλλαγή από το 65%.
• από 41 έως και 50 μηνιαίες δόσεις απαλλαγή από το 60%.
• από 51 έως και 60 μηνιαίες δόσεις απαλλαγή από το 55%.
• από 61 έως και 70 μηνιαίες δόσεις απαλλαγή από το 50%.
• από 71 έως και 80 μηνιαίες δόσεις απαλλαγή από το 45%.
• από 81 έως και 90 μηνιαίες δόσεις απαλλαγή από το 40%.
• από 91 έως και 100 μηνιαίες δόσεις απαλλαγή από το 30%.

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου:

– η ελάχιστη μηνιαία δόση μειώνεται από 50 ευρώ σήμερα σε 20 ευρώ
– ο ετήσιος τόκος περιορίζεται από 5,6% σε 3%
– η καθυστέρηση καταβολής μίας δόσης επιβαρύνεται με επιτόκιο 0,25% το μήνα
– Ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι 5.000 ευρώ που υπάγονται στη ρύθμιση δεν επιβαρύνονται πλέον με προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

Πότε χάνεται η ρύθμιση

1)αν δεν καταβάλει δύο συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις κατά τη διάρκεια του πρώτου οκταμήνου της ρύθμισης ή μετά την πάροδο του οκταμήνου δεν καταβάλει τρεις συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις ή καθυστερήσει την καταβολή των τριών τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα,
2)αν δεν υποβάλλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και του φόρου προστιθέμενης αξίας, καθ` όλο το διάστημα της ρύθμισης των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή της, εντός τριών μηνών το αργότερο από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Σε ό,τι αφορά τα ασφαλιστικά ταμεία οι δόσεις και οι διαγραφές προσαυξήσεων είναι διαφορετικές απ’ ό,τι στη ρύθμιση για την εφορία. Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν όλες οι ασφαλιστικές οφειλές προς τα ταμεία εκτός του ΝΑΤ, οι οποίες κατέστησαν ληξιπρόθεσμες την 1η Φεβρουαρίου του 2015.

Προθεσμία υποβολής αίτησης μέχρι τις 30 Απριλίου 2015, ενώ στη ρύθμιση μπορούν να μπουν όσοι βρίσκονται ήδη σε άλλη ρύθμιση. Εδώ, υπάρχει αντιστρόφως ανάλογη έκπτωση επί των προσαυξήσεων, τελών καθυστέρησης και λοιπών επιβαρύνσεων.

Έκπτωση: -100% για εφάπαξ καταβολή, 70% έως 50 δόσεις, μέχρι ποσοστό 50% για την περίπτωση εξόφλησης σε 100 δόσεις.

Μέγιστες δόσεις, οι 100 μηνιαίες ενώ το ελάχιστο ποσό καταβολής το μήνα ανέρχεται στα 50 ευρώ. Για ποσά οφειλής έως 5.000 ευρώ δεν επιβάλλεται ετήσια προσαύξηση. Όταν το ύψος της οφειλής είναι άνω των 5.000 ευρώ, αυτή προσαυξάνεται εφεξής με 0,25 % μηνιαίως, χωρίς οποιαδήποτε άλλη προσαύξηση, επιβάρυνση ή ποινή.

**Προϋπόθεση για την υπαγωγή στη ρύθμιση είναι η πληρωμή των τρεχουσών εισφορών από την 1η/2ου/2015.

Πηγή:Real.gr

 

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο