Οικονομική ανάπτυξη και νέοι

Όσο ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στη διακυβέρνηση της χώρας, μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι για διαρκώς καλύτερες μέρες

Η ελληνική κυβέρνηση από την πρώτη μέρα στο τιμόνι της διακυβέρνησης της χώρας διεκδίκησε με κάθε τρόπο τη στήριξη των αδύναμων κοινωνικών στρωμάτων και των νέων. Για τους νέους, που χτυπήθηκαν βαθιά από την ανεργία, τη διάλυση των εργασιακών σχέσεων, τα αδιέξοδα και τελικά πολλοί από αυτούς επέλεξαν αναγκαστικά τη φυγή πολλών στο εξωτερικό, συνεχίζουμε να προωθούμε ένα συγκεκριμένο πλάνο και συγκεκριμένες πολιτικές ενίσχυσης της απασχόλησης. Οχι δεν είναι η γενιά μας μια χαμένη γενιά και δεν θα γίνει μια χαμένη γενιά.Τα αποτελέσματα μέχρι τώρα είναι θετικά, μέσα σε ένα ιδιαίτερα σύνθετο και δύσκολο πλαίσιο και περιβάλλον. Η νεανική ανεργία μειώνεται διαρκώς, ο υποκατώτατος μισθός καταργήθηκε, το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας ενισχύθηκε σημαντικά και αποδίδει έργο, οι δημόσιες επενδύσεις στην έρευνα αυξήθηκαν και αυξάνονται σταδιακά από την πρώτη μέρα, ενώ οι ασφαλιστικές εισφορές έχουν μειωθεί σημαντικά για τους νεοεισελθόντες στην αγορά εργασίας. Τα παραπάνω μέτρα έχουν στηρίξει και ενισχύσει τους νέους πολίτες που έμειναν πίσω, που δεν έφυγαν από την παρτίδα μας, που «επιμένουν ελληνικά», με μεγάλο κόστος. Παράλληλα, προσπαθούμε να διαμορφώσουμε τις συνθήκες έτσι ώστε να βελτιώσουμε και τους μισθούς και την ποιότητα της εργασίας, να ενισχύσουμε και να διευρύνουμε την κοινωνική συνοχή, να αναπαράγουμε και να αναδιανείμουμε τον παραγόμενο πλούτο πιο αποτελεσματικά.  Δεν πρέπει ποτέ να ξεχάσουμε ποιες επιλογές και ποιες πολιτικές ηγεσίες μας οδήγησαν στα βράχια, οι συνέπειες ποιων πολιτικών επιλογών οδήγησαν χιλιάδες νέους να φύγουν στο εξωτερικό και πολλούς περισσότερους να βρεθούν εγκλωβισμένοι στην ανεργία. Η ανέχεια και η οικονομική εξαθλίωση είναι προϊόντα των νεοφιλελεύθερων πολιτικών, τα οποία παλεύουμε να περιορίσουμε μέσα από την πολιτική μας ατζέντα και στην Ελλάδα και στην ΕΕ.  Στόχος μας είναι να βελτιώνουμε διαρκώς τους κοινωνικούς και οικονομικούς δείκτες, να μειώνουμε συνεχώς την ανεργία, να ενδυναμώσουμε την απασχόληση, να καταφέρουμε τα επόμενα χρόνια να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας μας και των ανθρώπων μας, να βελτιώσουμε το βιοτικό επίπεδο και να κάνουμε την αγορά μας θελκτική για επενδύσεις και νεοφυείς επιχειρήσεις (start up), ώστε και να φέρουμε πίσω όσο περισσότερους μπορούμε, αλλά και να αναβαθμίσουμε την εσωτερική αγορά με το υπάρχον δυναμικό.  Όσο ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στη διακυβέρνηση της χώρας, μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι για διαρκώς καλύτερες μέρες, για σταθερά βήματα προς τα εμπρός, για ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης. Συνεχίζουμε με την ίδια όρεξη, με πλάνο, και μετρήσιμα αποτελέσματα. 

Κώστας Ζαχαριάδης

πηγή: Αυγή

Σχετικές δημοσιεύσεις