Ανάκαμψη των μεγάλων σαρκοβόρων θηλαστικών στην Ευρώπη.

Λίγες δεκαετίες αφού πλησίασαν την εξαφάνιση εξαιτίας του εκτεταμένου κυνηγιού και της συρρίκνωσης του φυσικού τους περιβάλλον, τα μεγάλα σαρκοβόρα της Ευρώπης όπως ο γκρίζος λύκος, η καφέ αρκούδα και ο λύγκας, εμφανίζουν εντυπωσιακά σημάδια ανάπτυξης. Τα ενθαρρυντικά ευρήματα προέκυψαν από μία διεθνή έρευνα 76 επιστημόνων που κάλυψε όλη την Ευρώπη πλην Ρωσίας και Λευκορωσίας. «Η συνολική επιφάνεια της Ευρώπης με μόνιμη παρουσία τουλάχιστον ενός μεγάλου σαρκοβόρου θηλαστικού είναι 1.529.800 τετραγωνικά χιλιόμετρα, δηλαδή περίπου το ένα τρίτο της ηπειρωτικής Ευρώπης, ενώ επίσης αυξάνονται οι περιοχές με περιστασιακή παρουσία», αναφέρουν οι…

Περισσότερα