Τα ψέματα τελείωσαν… Δελτίο Τύπου ΣΥΡΙΖΑ Αιγιαλείας

Επειδή αυτές τις ημέρες πολύς θόρυβος γίνεται για τα σκουπίδια που βρωμίζουν την πόλη μας και υποψήφιος δήμαρχος, έχοντας στην παράταξη του τον νυν και πρώην δημάρχους, που απέτυχαν στο να δώσουν λύση στη διαχείριση απορριμμάτων, προσπαθεί σκόπιμα να θολώσει τα νερά,  είτε για να αποποιηθεί ευθύνες, είτε γιατί δεν έχει  καθαρή θέση, οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε τα εξής: Πρώτο και βασικότερο όλων, η ευθύνη της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων αφορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση και όχι την κυβέρνηση. Δεύτερον, αυτή η κυβέρνηση σε αντίθεση με τις προηγούμενες, με τις νομοθετικές πρωτοβουλίες της, καθόρισε τους…

Περισσότερα

Δημοτικό συμβούλιο . Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στις 18.00 , ημερήσια διάταξη

Τακτικό δημοτικό συμβούλιο και η ημερήσια διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στις 18.00   ΘΕΜΑ:  Πρόσκληση  για  Τακτική  Συνεδρίαση  Δημοτικού  Συμβουλίου Αιγιαλείας.   Κύριοι, Σας καλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67& 68 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ/87/Α/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» να προσέλθετε σε Tακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. στην αίθουσα «ΑΛΕΚΟΣ ΜΕΓΑΡΗΣ» του Πολιτιστικού Κέντρου Δ..K. Αιγίου (παλιό Νοσοκομείο) στις είκοσι έξι  (26) Νοεμβρίου 2014 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 18:00΄για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της  Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα…

Περισσότερα