Κυνήγι θησαυρού στα σκουπίδια

Εκσκαφείς, τροχήλατα μηχανήματα, κόσκινα και μαγνήτες, αλλά και πολύτιμα ανθρώπινα χέρια αναλαμβάνουν δράση από την ερχόμενη εβδομάδα. Σε αυτό το διαφορετικό «κυνήγι θησαυρού» στόχος θα είναι η αναζήτηση σπάνιων μετάλλων, όπως ο χρυσός, ο άργυρος, η πλατίνα και οι σπάνιες γαίες, μια ειδική κατηγορία μετάλλων, που χρησιμοποιούνται σε ηλεκτρονικές εφαρμογές νέων τεχνολογιών. Όλα αυτά θα συμβούν σε έναν εκ πρώτης όψεως, απροσδόκητο για τη φύση του εγχειρήματος χώρο, εκείνον του ΧΥΤΑ Πολυγύρου. Μπορεί η Χαλκιδική να έχει συνδεθεί -ως τώρα- με την εξορυκτική δραστηριότητα, με εντάσεις και κοινωνικές αντιπαραθέσεις, αυτή…

Περισσότερα